Pustolovine jednog idiota online dating games online sex fuck

Sećam se da sam uspela da dobijem samo Margared Lokvud.Moj tata Mita, poginuo na početku rata, i brat, tetkin i tečin jedinac Zoran, godinu stariji od mene, poginuo odmah po oslobođenju, jer se sa drugovima igrao u parku iza kuće nečim neobičnim i gvozdenim što je eksplodiralo, ne spominju se. Ovde sam, ispred Studentskog parka, prvi put u životu srela Oskara Daviča, jednu od maltene mitskih ličnosti naše mladosti.” – još mi se u ušima ori taj povik zbog kojeg i danas ne volim operu.Slušam je samo kad sam negde na putu, u Moskvi Boris Godunov ili u Rimu Aida sa živim kamilama na sceni, u pleneru, ili kineska opera u Šangaju u kojoj glumci ciče kao prepadnuti miševi, mada u ritualnom mizanscenu, pod visoko stilizovanom šminkom, u raskošnim hiljadu godina (pretpostavljam) istim kostimima. Sjećanje je fenomen, vezan sa samim konceptom postojanja, naime, način/kako i oblik nečijeg sjećanja povezan je duboko sa individualnim profilom jedne ličnosti. Sjećanje, pamćenje je samo naizgled jednostavna, jednosmjerna ili pravolinijska kategorija.

Štoviše, gotovo bih mogla reći da melodrama radi samo uvjetno, u odnosu koji uspostavlja prema melankoliji, kao narativni pomak u odnosu na sistemsku narativnu paralizu melankolika, odnosno melankolične žene, ako već govorim o melodrami i melankoliji kod Cavella. Ljudima je zabranjeno, naročito u ovom modernom svetu, da budu tužni, da pate, da kažu da ne mogu, da budu slabi.

Elizabeta ŠELEVA Milica NIKOLIĆ Govorim to ne samo zato što melodrama, kao žanr, pretpostavlja rad sablasti u paradoksalnom djelokrugu gdje sablasti, kao narativne figure, rade samo u onoj mjeri u kojoj paraliziraju proradu prošlosti, odnosno, utoliko što paraliziraju prošlost u čin prorade.

Sjećanje može da bude aktivno – da se gradi projektivno, anticipativno – ne samo mehanički da se arhivira – (u obliku događaja, likova, doživljaja) u “fajlu” nečije memorije.

U stan nam je država ubacila stanarku, tetka Ružicu, da živi u “beloj sobi” do koje se stiže kroz kupatilo.

Ova ljubazna, uvek nasmešena osobica, kad god upali plin da sebi nešto skuva, zabeleži stanje na gasomeru, a kad završi kuvanje ponovo zapisuje, tako da na kraju meseca provodi sate nad papirima i ciframa, sabira, oduzima i množi, ne bi li precizno i pošteno odredila koliki je njen deo u računu za gas.

Search for pustolovine jednog idiota online dating:

pustolovine jednog idiota online dating-90

Idem da kupim hleb, – u radnji mi makazama odsecaju kvadratić – bon, sa već izgužvanog papira koji dobijamo, sa odštampanim datumima, na početku svakog meseca, a bez kojeg se hleb kupiti ne može.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “pustolovine jednog idiota online dating”